Vragen en antwoorden

Ik heb een mail ontvangen over het stopzetten van Evi. Hierin wordt me ook gevraagd om in te loggen en mijn tegenrekening te checken. Is dit veilig?

U heeft de juiste reflex om voorzichtig te zijn! 

De mail die u ontving is echter geen phishing mail.  Evi zal vanaf 15 januari 2021 niet langer als apart merk op de Belgische financiële markt actief zijn. 

Op dat moment worden de spaarrekeningen afgesloten en de bestaande beleggersrekeningen gemigreerd naar Van Lanschot. Om de spaartegoeden terug te storten vragen wij u daarom om even na te kijken of uw geregistreerde tegenrekening nog actueel is.  Hiervoor moet u zelf inloggen in de beveiligde omgeving met uw persoonlijke gebruikersnaam en uw persoonlijk gsm toestel.

Evi zal nooit vragen om dit via een link in een e-mail te doen.  Open nooit links in e-mails waarin u gevraagd wordt gebruikersnamen of wachtwoorden te controleren. 

 

Mijn gekoppelde tegenrekening bestaat niet meer. Hoe kan ik deze wijzigen?
 1. Log in via Evi.be en klik rechts bovenaan op ‘mijn profiel’ en vervolgens op ‘tegenrekening’.
 2. Klik op wijzig en voer de gevraagde gegevens in.
 3. De tegenrekening moet een zichtrekening zijn op naam van de rekeninghouder(s).

Om veiligheidsredenen volgt na het wijzigen van de tegenrekening een kleine administratieve procedure. Deze bestaat uit een minimale identificatiestorting van 1 euro vanuit de nieuwe tegenrekening met vermelding van een code in de mededeling.  Deze code ontvangt u van ons per mail.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, hoe vind ik deze terug?

Vindt u de mail die we stuurden met uw gebruikersnaam niet meer? Of bent u uw eigen gekozen gebruikersnaam vergeten? Contacteer dan onze medewerkers via e-mail of telefoon. Zij helpen u hier graag mee verder!

Belangrijk hierbij is de volgende gegevens bij de hand te hebben, gezien we deze nodig hebben om uw gebruikersnaam op te zoeken:

 • Naam en voornaam
 • Uw rijksregisternummer
 • Uw identiteitskaartnummer
 • De vervaldatum van uw identiteitskaart
 • Uw geboortedatum en –plaats
 • Uw gsm-nummer
Wat gebeurt er met de getrouwheidspremie op bedragen die tot de afsluiting op de spaarrekening blijven staan, maar die nog geen volledige opbouwperiode doorlopen hebben?

Om in aanmerking te komen voor de getrouwheidspremie dient het gestorte bedrag 12 maanden ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

Aangezien de spaarrekening wordt stopgezet vanuit de aanbieder zal Evi voor alle stortingen waar nog geen volledige opbouwperiode is doorlopen, de getrouwheidspremie pro rata uitkeren. Bij de eindafrekening ontvangt u dit bedrag bruto aangezien de roerende voorheffing door Van Lanschot wordt gedragen.

Nemen we een voorbeeld:

Een voorbeeld : u heeft op 1/6/2020 een storting gedaan van 10.000 euro.

De getrouwheidspremie zou in dat geval pas verworven zijn op 1/6/2021 en deze zou uitbetaald worden op 1 oktober 2021.

Op de datum van stopzetting vanwege Evi zal u de getrouwheidspremie ontvangen voor het aantal dagen dat het geld onafgebroken op de rekening is blijven staan tot die dag.
Voor het bedrag dat op 1/6/2020 gestort werd en x dagen is blijven staan ontvangt u dus x/365e van de getrouwheidspremie die u normaal op 1/6/2021 verworden had.

Dit geldt ook voor stortingen in het verleden waarvoor een nieuwe verwervingsperiode al is aangevangen maar nog niet volledig is opgebouwd.

Let wel: Indien u de rekening voor die datum (15 januari) wenst af te sluiten of de gelden zelf naar uw tegenrekening overschrijft, verliest u de reeds  opgebouwde, maar nog niet verworven getrouwheidspremie.

Wanneer wordt mijn storting/overschrijving verwerkt?

Probeer uw opdrachten op weekdagen in te voeren, bij voorkeur in de voormiddag.

Voert u een opdracht in tijdens weekends, op een feestdag of een banksluitingsdag, dan verwerken we uw opdracht de eerstvolgende werkdag.

Overzicht feestdagen en banksluitingsdagen in 2020:

 • woensdag 11 november (Wapenstilstand)
 • vrijdag 25 december (Kerstmis)
Bij wie kan ik gegevens opvragen over mijn rekeningen nadat deze zijn afgesloten?

U kan via telefoon of mail terecht bij medewerkers van Van Lanschot. U kan de contactgegevens terugvinden op de website onder ‘Contact’.

Kan ik alles online regelen?

Ja, u kunt bij Evi alles online regelen.

Wat is een tegenrekening?

Een tegenrekening is een zichtrekening op uw naam bij een andere Belgische bank.

In het geval van een gezamenlijke rekening wordt hiermee een zichtrekening op uw beide namen bij een andere Belgische bank bedoeld.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, hoe vind ik deze terug?

Vindt u de mail die we u toestuurden met de gebruikersnaam niet meer? Of bent u uw eigen gekozen gebruikersnaam vergeten? Contacteer dan onze medewerkers via e-mail of telefoon. Zij helpen u hier graag mee verder!

Belangrijk hierbij is de volgende gegevens bij de hand te hebben, gezien we deze gegevens nodig hebben om uw gebruikersnaam op te zoeken:

 • Naam en voornaam
 • Uw rijksregisternummer
 • Uw identiteitskaartnummer
 • De vervaldatum van uw identiteitskaart
 • Uw geboortedatum en –plaats
 • Uw gsm-nummer
Hoe wijzig ik mijn gebruikersnaam?

Wanneer u inlogt op uw beveiligde bankomgeving met uw gebruikersnaam en sms-code of e-ID, klikt u in de rechterbovenhoek op 'Mijn profiel'.

Onder ‘Mijn gegevens wijzigen’ kan u uw gebruikersnaam aanpassen.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Wanneer u inlogt op uw beveiligde bankomgeving met uw gebruikersnaam en sms-code of e-ID, klikt u in de rechterbovenhoek op 'mijn profiel'.

Onder ‘Mijn gegevens wijzigen’ kan u uw e-mailadres aanpassen.

Hoe kan ik een overschrijving met memodatum annuleren?

Klik in het overzicht van uw rekeningen op ‘detail’ onderaan de opdrachtgevende rekening.
Selecteer in het volgende scherm in de linkerkolom ‘historiek’.
Klik achteraan de geplande transactie die u wil annuleren op ‘annuleer’.
Bevestig de annulatie met de ontvangen bevestigingscode.

Stuurt Evi mij bankafschriften/uittreksels? Kan ik deze ook zelf afdrukken?

Uw rekeningafschriften zijn op elk moment online beschikbaar in uw beveiligde bankomgeving. U logt hiertoe in met uw gebruikersnaam en sms-code of e-ID.

U klikt onder uw rekeningnummer op 'details', om de verschillende opties te bekijken. Aan de linkerkant vindt u het item 'Rekeninguittreksels' terug.

Indien gewenst kan u deze zelf uitprinten.

Hoe kan ik een rekening afsluiten?

Indien u uw Evi-rekening wenst af te sluiten, kan dit door middel van een ondertekend schrijven met daarin de expliciete opdracht tot afsluiten.

In het geval van een gemeenschappelijke Evi-rekening, dienen beide titularissen deze brief te tekenen.

U mag deze brief portvrij versturen naar:

Antwoordcode Evi
DA 853-215-6
2018 Antwerpen

of mailen naar info@evi.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Valt Evi onder het depositogarantiestelsel?

Uw spaardeposito’s vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel garandeert de klant een maximale vergoeding van € 100.000 bij een faillissement van een bank.

De vergoeding geldt per persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening wordt dus maximaal € 200.000 vergoed.

Dit zijn overigens dezelfde waarborgen als voorzien in het Belgische depositogarantiestelsel.

Meer informatie over de werking van het Nederlandse depositogarantiestelsel kunt u vinden op de website van DNB.

Hoe bereik ik de klantendienst?

U kan onze medewerkers van maandag tot zaterdag bereiken via e-mail of telefoon. Meer informatie vindt u op onze contactpagina

Waarom ontvang ik geen e-mails van Evi?

U ontvangt geen e-mails van Evi? Misschien is het opgegeven e-mailadres niet correct, of zijn de mails terechtgekomen in de spam mailbox.

U kan uw e-mailadres makkelijk nakijken door in te loggen in uw beveiligde bankomgeving met uw gebruikersnaam en sms-code of e-ID.

Daarna klikt u in de rechterbovenhoek op 'Mijn profiel' en vervolgens op 'Mijn gegevens wijzigen'. U kan hier eveneens uw communicatievoorkeur met Evi wijzigen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u niet tevreden bent en u heeft een klacht dan kan u de pagina klachten raadplegen waar u alle informatie vindt.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

Onder ‘Mijn gegevens’ kunt u uw wachtwoord aanpassen.

Waarom is er niet langer een verschil in rente tussen de Evi spaarrekening en de Evi getrouwheidsspaarrekening?

U kunt spaarrente zien als een vergoeding die banken betalen om over uw spaargeld te beschikken.
Een deel van die tegoeden gaat naar kredieten die banken verstrekken. Nog een deel wordt geplaatst op geld-en kapitaalmarkten zodat de bank er snel over kan beschikken als een klant een tegoed opvraagt.
Het resterende deel wordt door de bank ondergebracht bij de Europese Centrale Bank.

Om economieën te stimuleren en de inflatie op peil te houden, verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) sinds 2014 stelselmatig haar rente waarmee ook de rente daalde die banken ontvangen voor dat deel van het geld dat zij bij de ECB hebben uitstaan. Ondertussen betalen banken negatieve rente aan de ECB voor dit uitstaande geld.
Ook de rentes op de geld-en kapitaalmarkten zijn in veel gevallen al negatief.

Om solide te blijven moeten banken daarom op zoek naar een gezond evenwicht.
Hierdoor zijn de rentes op spaarrekeningen en op de getrouwheidspremie in het bijzonder steeds meer onder druk komen te staan en werden de rentes gelijkgeschakeld voor de beide Evi spaarrekeningen.

Zijn er kosten verbonden aan een Evi Spaarrekening?

Neen, het openen, beheren en sluiten van een Evi Spaarrekening is gratis.

Wat gebeurt er met de getrouwheidspremie op bedragen die tot de afsluiting op de spaarrekening blijven staan, maar die nog geen volledige opbouwperiode doorlopen hebben?

Om in aanmerking te komen voor de getrouwheidspremie dient het gestorte bedrag 12 maanden ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

Aangezien de spaarrekening wordt stopgezet vanuit de aanbieder zal Evi voor alle stortingen waar nog geen volledige opbouwperiode is doorlopen, de getrouwheidspremie pro rata uitkeren. Bij de eindafrekening ontvangt u dit bedrag bruto aangezien de roerende voorheffing door Van Lanschot wordt gedragen.

Nemen we een voorbeeld:

Een voorbeeld : u heeft op 1/6/2020 een storting gedaan van 10.000 euro.

De getrouwheidspremie zou in dat geval pas verworven zijn op 1/6/2021 en deze zou uitbetaald worden op 1 oktober 2021.

Op de datum van stopzetting vanwege Evi zal u de getrouwheidspremie ontvangen voor het aantal dagen dat het geld onafgebroken op de rekening is blijven staan tot die dag.
Voor het bedrag dat op 1/6/2020 gestort werd en x dagen is blijven staan ontvangt u dus x/365e van de getrouwheidspremie die u normaal op 1/6/2021 verworden had.

Dit geldt ook voor stortingen in het verleden waarvoor een nieuwe verwervingsperiode al is aangevangen maar nog niet volledig is opgebouwd.

Let wel: Indien u de rekening voor die datum (15 januari) wenst af te sluiten of de gelden zelf naar uw tegenrekening overschrijft, verliest u de reeds  opgebouwde, maar nog niet verworven getrouwheidspremie.

Ik ontving géén 0,01€ als testbetaling, hoe komt dit?

De testbetaling is gebeurd op uw geregistreerde tegenrekening.  Welke tegenrekening dit is kan u terugvinden via de beveiligde omgeving door in te loggen met uw gebruikersnaam en sms-code.

Mogelijk gaf u een andere, verouderde of afgesloten tegenrekening op bij de opening van uw Evi-rekening.  In dat geval ontving u de testbetaling niet en dient u uw tegenrekening te wijzigen in uw online bankomgeving.

Wanneer uw Evi-rekening sinds reeds geruime tijd géén saldo meer vertoont, is het eveneens mogelijk dat deze ondertussen administratief afgesloten werd. Bijgevolg voerden we geen testbetaling uit. U hoeft dan ook niets verder te ondernemen.

Indien de gekoppelde tegenrekening een Van Lanschot rekening is hebt u geen testbetaling ontvangen. Deze rekeningen worden intern gecontroleerd.

 

Ik ontving géén 0,01€ als testbetaling, hoe komt dit?

De testbetaling is gebeurd op uw geregistreerde tegenrekening.  Welke tegenrekening dit is kan u terugvinden via de beveiligde omgeving door in te loggen met uw gebruikersnaam en sms-code.

Mogelijk gaf u een andere, verouderde of afgesloten tegenrekening op bij de opening van uw Evi-rekening.  In dat geval ontving u de testbetaling niet en dient u uw tegenrekening te wijzigen in uw online bankomgeving.

Wanneer uw Evi-rekening sinds reeds geruime tijd géén saldo meer vertoont, is het eveneens mogelijk dat deze ondertussen administratief afgesloten werd. Bijgevolg voerden we geen testbetaling uit. U hoeft dan ook niets verder te ondernemen.

Indien de gekoppelde tegenrekening een Van Lanschot rekening is hebt u geen testbetaling ontvangen. Deze rekeningen worden intern gecontroleerd.

 

Wat zijn de mogelijkheden van de online platformen van Van Lanschot?

Inloggen doet u voortaan via de Login app. Deze app is beschikbaar op Android en iOS. Bij het login scherm voor Van Lanschot Online krijgt u een kleurcode (ook crontocode genoemd) te zien. Deze kleurcode scant u met de Login app, waarna u bevestigt met uw zelfgekozen cijfercode, Touch ID of Face ID. De Login app gebruikt u ook voor het bevestigen van verrichtingen in uw Van Lanschot online omgeving.

Waar komen de gelden terecht wanneer ik een verkoop inzet na de migratie?

Op dat moment worden de gelden gestort op de effectenrekening, waarna u kan beslissen om deze over te schrijven naar uw vaste tegenrekening of opnieuw te investeren op het moment dat u wenst.

Tot wanneer kan ik beslissen mijn deelbewijzen te verkopen?

28 december 2020 is de uiterste datum waarop u een verkooporder kan inzetten.

Ik beleg via Evi omwille van de lage kosten. Zal dit ook zo zijn bij Van Lanschot?

Ja.  U blijft beleggen aan dezelfde voorwaarden. 

Hoe kan ik deelbewijzen verkopen?
 1. Hiervoor logt u in op uw rekeningen in de beveiligde omgeving van Evi.be.
 2. Onder de beleggersrekening klikt u op ‘detail’.  In het volgende scherm geeft u het totaal aan deelbewijzen in. In het veld ernaast ziet u meteen een indicatie van de huidige tegenwaarde in euro.
 3. U selecteert vervolgens de spaarrekening als begunstigde rekening.
 4. De afrekening zal op deze rekening gebeuren. Hierna kan u het bedrag overschrijven naar uw vaste tegenrekening.

Afhankelijk van het tijdstip waarop uw order wordt ontvangen, voor of na 11u45, zal dit nog de dag zelf of daags nadien in behandeling worden genomen aan de koers van die dag.  Door de wereldwijde spreiding is de exacte verkoopkoers pas gekend na 3 bankwerkdagen.  Op die dag is de verwerking van uw order zichtbaar op uw spaarrekening.

Ik heb op mijn Evi spaarrekeningen een aantal overschrijvingen met memodatum ingeregeld naar mijn Evi beleggersrekening. Wat zal hiermee gebeuren?

Vermits de spaarrekeningen worden stopgezet zullen overschrijvingen met memodatum na 15 januari 2021 niet meer uitgevoerd worden. 

Kan ik zelf nog koop- en verkooporders inzetten?

Neen. Vanaf het moment dat u naar Van Lanschot gemigreerd bent volstaat een eenvoudig telefoontje om een aankoop-of verkooporder te laten uitvoeren. 

De contactgegevens ontvangt u in een volgende communicatie.

 

Ik heb vanaf een externe rekening een bestendige opdracht ingeregeld voor periodieke stortingen naar mijn Evi beleggersrekening. Blijven deze doorlopen?
Uw bestendige opdracht kan blijven doorlopen maar het bedrag zal niet langer automatisch geïnvesteerd worden. Vergeet niet uw aankooporder daarna nog even door te geven via telefoon aan uw Van Lanschot contact.
Indien u de bestaande bestendige opdracht wenst te annuleren moet u dit zelf doen bij uw opdrachtgevende bank. Dit kunnen wij helaas niet voor u doen.
Behoud ik bij de migratie naar Van Lanschot het nummer van mijn Evi-beleggersrekening?

Ja.  Uw huidige rekeningnummer blijft hetzelfde.

Tot wanneer kan ik een herschikking doen van mijn Evi spaarrekening naar mijn Evi beleggersrekening?

28 december 2020 is de uiterste datum waarop u geld van uw spaarrekening kan herschikken naar uw beleggersrekening.

Waarom moet ik minstens een volledige eenheid aankopen?

Vermits het automatisch investeren wegvalt en u voortaan alle orders telefonisch moeten doorgegeven worden werd de minimale inleg opgetrokken naar 1 deelbewijs. 

Wij beseffen dat deze beslissing een impact heeft op de manier waarop u uw beleggingen georganiseerd hebt.

De NIW van een deelbewijs is voortdurend in beweging. Hoe weet ik hoeveel ik moet voorzien voor een aankoop?

De precieze netto inventariswaarde zal, net zoals nu, pas 3 dagen later gekend zijn na sluiting van alle betrokken beurzen wereldwijd. 

Het te voorziene bedrag zal dus altijd een benadering moeten zijn van de waarde met een kleine extra als marge.

Wat is de cut off tijd?

Indien er voldoende geld op de beleggersrekening staat zal uw order afhankelijk van het moment van ontvangst van uw telefonisch order dezelfde dag of daags nadien in behandeling worden genomen en heeft u recht op de koers van die dag of van de dag nadien. 

De cut-off tijd hiervoor is 12 uur.

Moet ik ook minstens een volledige eenheid verkopen als ik een deel wil opvragen?

Neen. 

Wat kan ik doen met de login app?

Met deze applicatie kan u op een veilige manier inloggen op het platform Mijn Vanlanschot.

Dit doet u door het scannen van een kleurcode (crontocode) die op het scherm van uw pc of tablet wordt getoond op Mijn Vanlanschot.

Vervolgens dient u enkel nog te bevestigen met Touch ID/ Face ID of de code die u zelf bij de installatie hebt gekozen.

U kan met deze applicatie geen rekeningen of portefeuilles raadplegen. Dit kan u enkel via Mijn Vanlanschot of de Van Lanschot Invest app

Wat kan ik doen met de Van Lanschot Invest app?

Eens u deze applicatie hebt geïnstalleerd op uw iPhone en geactiveerd via Mijn Vanlanschot kan u de portefeuilles en rekeningen raadplegen.

Tevens kan u hier beursnieuws lezen gelinkt aan de producten in portefeuille. U ziet ook de contactgegevens van de Van Lanschot medewerkers die u verder kunnen helpen.

Daarnaast kan u hen ook via de app een bericht sturen via de beveiligde kanalen van de digitale Van Lanschot platformen.

Overschrijvingen kan u niet via deze applicatie invoeren. Hiervoor kan u terecht op het Mijn Vanlanschot platform.

Daarnaast zijn er ook nog andere functies beschikbaar, deze ontdekt u bij het gebruik van de applicatie.

Kan ik de Invest app ook gebruiken als ik een Android smartphone heb?

Neen, momenteel is deze applicatie nog niet beschikbaar voor Android. Van zodra deze voor Android beschikbaar is kan u deze downloaden uit de Play Store en activeren via Mijn Vanlanschot.

Waarom valt de automatische investering weg?

Momenteel heeft u bij Evi een Adviescontract waaronder een stuk execution only mogelijk is. Van Lanschot richt zich vooral op advies en beheer en niet of slechts zeer beperkt op execution only. 

Omdat de Evi klanten migreren in de schoot van Van Lanschot beoogt men in een eerste fase een zekere uniformiteit in de service contracten.  In een latere fase kan bekeken worden of een bepaalde automatisering voor frequente orders kan worden aangeboden.

Hoe moet ik me aanmelden?

Aanmelden doet u met uw gebruikersnaam en de u toegestuurde sms-code of door uw eID in de kaartlezer te steken en de bijhorende PIN-code in te geven.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat nu?

Vindt u de mail die we u toestuurden met de gebruikersnaam niet meer? Of bent u uw eigen gekozen gebruikersnaam vergeten? Contacteer dan onze helpdesk via e-mail of telefoon. Zij kunnen u beslist verder helpen!

Belangrijk hierbij is de volgende gegevens al dicht bij de hand te hebben, gezien de helpdesk deze gegevens nodig heeft om uw gebruikersnaam terug op te zoeken:

 • Naam en voornaam
 • Uw rijksregisternummer
 • Uw identiteitskaartnummer
 • De vervaldatum van uw identiteitskaart
 • Uw geboortedatum en –plaats
 • Uw gsm-nummer
Mijn gebruikersnaam wordt niet aanvaard. Hoe komt dit?

Hield u rekening met onderstaande tips?

 • Bij de ingave van de gebruikersnaam is het belangrijk dat u rekening houdt met hoofdletters en cijfers.
 • Er mogen géén spaties in de gebruikersnaam voorkomen (dus u kan beter niet copy-pasten).
Kan ik mijn gebruikersnaam zelf wijzigen?

Ja, u kan zelf uw gebruikersnaam wijzigen door eerst in te loggen met uw huidige gebruikersnaam en SMS-code of e-ID, daarna bovenaan ‘mijn gegevens’ aan te klikken en vervolgens het submenu ‘gebruikersnaam wijzigen’ te selecteren. Hier kan u de gebruikersnaam die wij u eerder toestuurden, wijzigen naar een gebruikersnaam naar keuze.

Het lukt me niet om me aan te melden. Wat moet ik nu doen?

Evi online banking ondersteunt de meeste browsers (Internet Explorer 8 en hoger, Chrome, Firefox en Safari).

Krijgt u foutmeldingen? Installeer dan de meest recente versie van uw browser. Indien u nog steeds problemen ondervindt, contacteer dan onze helpdesk.

Het inloggen met sms-code lukt niet. Hoe komt dat?

Hield u rekening met onderstaande?

 • Gebruik voor elke loginpoging een nieuwe sms-code, vermits deze slechts enkele minuten geldig is. Elke sms die u van Evi ontvangt, is gratis.
 • Typ de 8 karakters over die in uw sms staan. Deze 8 tekens kunnen letters, cijfers, leestekens of een combinatie van deze zijn. De code is hoofdlettergevoelig en er komen eveneens géén spaties in voor.
Ik ontvang geen sms wanneer ik wil inloggen. Hoe los ik dit op?

Sms’en van Evi worden verstuurd met een Premium Service Nummer. Dit is een verkort nummer dat bestaat uit 4 of 5 nummers. Voor Evi is dat het nummer 8686.

Het is mogelijk dat uw telecomprovider deze nummers blokkeert, waardoor u geen sms ontvangt.

Om dit op te lossen, neemt u best contact op met uw telecomprovider en vraagt u hen Premium Service Nummers beginnend met een ‘8’ te deblokkeren.

Let er eveneens op dat u uw gebruikersnaam manueel ingeeft, en geen gebruik maakt van de functie 'copy/paste'.  In dat laatste geval worden er namelijk vaak spaties mee gekopieerd, waardoor het systeem uw gebruikersnaam niet herkent en bijgevolg geen sms aflevert.

Indien dit niet de oorzaak is van het probleem, kan u contact opnemen met Evi op het nummer 
0800 11 99 6 of via mail naar info@evi.be.

Wat heb ik nodig om me aan te melden via eID?

Om u aan te melden via eID heeft u een computer, de juiste software, een kaartlezer, uw eID en de bijbehorende PIN-code nodig. Meer info over het gebruik van uw eID-kaartlezer kunt u vinden op http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/.

Hoe kan ik een rekening afsluiten?

Indien u uw Evi-rekening wenst af te sluiten, kan dit door middel van een ondertekend schrijven met daarin de expliciete opdracht tot afsluiten.

In het geval van een gemeenschappelijke Evi-rekening, dienen beide titularissen deze brief te tekenen.

U mag deze brief portvrij versturen naar:

Antwoordcode Evi
DA 853-215-6
2018 Antwerpen

of mailen naar info@evi.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Wat gebeurt er als ik mijn spaargelden nu al terug overschrijf naar mijn vaste tegenrekening?

Indien u de gelden nu terug stort naar uw tegenrekening verliest u de opgebouwde getrouwheidspremie voor stortingen die minder dan 12 maanden ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening zijn blijven staan.

Mijn gekoppelde tegenrekening bestaat niet meer. Hoe kan ik deze wijzigen?
 1. Log in via Evi.be en klik rechts bovenaan op ‘mijn profiel’ en vervolgens op ‘tegenrekening’.
 2. Klik op wijzig en voer de gevraagde gegevens in.
 3. De tegenrekening moet een zichtrekening zijn op naam van de rekeninghouder(s).

Om veiligheidsredenen volgt na het wijzigen van de tegenrekening een kleine administratieve procedure. Deze bestaat uit een minimale identificatiestorting van 1 euro vanuit de nieuwe tegenrekening met vermelding van een code in de mededeling.  Deze code ontvangt u van ons per mail.

Ik ben vergeten welke tegenrekening er gekoppeld is aan mijn Evi spaarrekening

Log in via Evi.be en klik rechts bovenaan op ‘mijn profiel’ en vervolgens op ‘tegenrekening’.  Hier wordt uw huidige tegenrekening vermeld.

Ik ben vergeten welke gegevens er geregistreerd zijn voor mijn Evi rekeningen

Log in via Evi.be en klik rechts bovenaan op ‘mijn profiel’

Hier vindt u een overzicht van al uw geregistreerde contactgegevens en u kan ze hier ook aanpassen.

Waar vind ik het overzicht van mijn rekening(en)?

U vindt het overzicht van uw rekening(en) op uw persoonlijke homepagina.

Vanaf wanneer kan ik geld overschrijven naar mijn vaste tegenrekening?

Zodra de controle van uw aanvraag is afgerond.

Hoe kan ik een overschrijving met memodatum annuleren?

Klik in het overzicht van uw rekeningen op ‘detail’ onderaan de opdrachtgevende rekening.
Selecteer in het volgende scherm in de linkerkolom ‘historiek’.
Klik achteraan de geplande transactie die u wil annuleren op ‘annuleer’.
Bevestig de annulatie met de ontvangen bevestigingscode.

Ik verander van gsm-nummer. Moet ik dit melden?

We raden u aan om dit te melden aan onze helpdesk.

Ik verander van adres. Moet ik dit melden?

Indien u inlogt met uw eID worden uw nieuwe adresgegevens automatisch ingelezen en gewijzigd.

Logt u in via een SMS code dient u na het inloggen te kiezen voor "mijn gegevens" en "adreswijziging". Na het ingeven van uw nieuwe gegevens kiest u voor volgende en zal u een SMS met een code ontvangen. Na het ingeven van deze code werd uw aanvraag geregistreerd en zal deze worden verwerkt.

Opgelet: indien u de adresgegevens van een gemeenschappelijk rekening wenst te wijzigen moeten beide titularissen de adreswijziging ingeven.

Ik verander van bank en bijgevolg ook van tegenrekening. Wat moet ik doen?

Meld dit aan onze helpdesk. Eén van onze medewerkers zal u zo snel mogelijk de te volgen procedure meedelen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over Evi? Neem dan contact op. Onze medewerkers helpen u graag.

Contact