Privacy statement

F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen (‘Van Lanschot’) is eigenaar van de website www.evi.be en de verwerker van de persoonsgegevens die u op de website www.evi.be invult.

Wanneer u de website bezoekt, worden uw (persoons)gegevens n.a.v. dit bezoek verwerkt als hierna verder aangegeven. Door het bezoek en gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de wijze waarop Van Lanschot uw persoonsgegevens verwerkt.

Naast deze bijzondere bepalingen zijn eveneens de bepalingen van artikel 5 van het algemeen reglement van de bankverrichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Van Lanschot van toepassing die u hier kan raadplegen.

Soorten gegevens en doeleinde van de verwerking

Van Lanschot verwerkt alle persoonsgegevens die u als toekomstige cliënt of bezoeker aan de website in het contactformulier invult. Bijkomend verwerken wij uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek(en) aan deze website, uw browser en besturingssysteem en desgevallend de website die u heeft doorverwezen naar deze website. Van Lanschot maakt hiervoor gebruik van cookies.

Gegevens cliënten
De verwerking van uw gegevens gebeurt in het kader van uw contractuele relatie met Van Lanschot, enerzijds om te voldoen aan de wetgeving tegen het witwassen van geld en anderzijds om onze cliëntenrelatie op een efficiënte manier te kunnen beheren (bijvoorbeeld om u te kunnen identificeren bij een later bezoek). Behoudens schriftelijk verzet gericht aan EVI  op bovenstaand adres, zal Van Lanschot deze gegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. U beschikt eveneens over een recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens.

Gegevens bezoekers en gebruikers
Van Lanschot verzamelt en verwerkt uw gegevens ook wanneer u als bezoeker of gebruiker zou besluiten om de website voortijdig te verlaten (d.i. bijvoorbeeld wanneer u (nog) geen cliënt bent geworden maar wel reeds een aantal persoonsgegevens in het contactformulier heeft ingevuld). De gegevens worden dan enkel verwerkt om u te identificeren bij een later bezoek aan deze website of wanneer Van Lanschot zou beslissen om u opnieuw te contacteren n.a.v. uw bezoek aan de website (d.i. bijvoorbeeld om te informeren waarom het openingsproces voor een spaarrekening werd onderbroken). 

Cookies

Van Lanschot maakt op deze website gebruik van de hierna vermelde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door Van Lanschot en die bewaard worden op uw PC.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website, en nuttig (zoals bv. voor het opslaan van een aantal voorkeursinstellingen). Andere cookies zijn ontwikkeld op basis van specifieke software en dienen om uw gedrag op de website te monitoren en om desgevallend vervolgens met u in contact te treden.

De lijst van cookies die bij een bezoek op uw computer worden geplaatst, wordt op eerste verzoek bezorgd.

U kunt uw voorkeur voor de acceptatie van cookies op onze websites op elk gewenst moment wijzigen via deze link.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Van Lanschot heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Van Lanschot verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Dit privacy statement wordt beheerst door het Belgisch recht.

Evi Beleggen

U zoekt een beter rendement? Onze specialisten spreiden uw geld om het risico te beperken en te streven naar een optimaal rendement.

Evi Sparen

Spaargeld is uw buffer voor uitgaven op de kortere termijn. Of voor onverwachte kosten. Ook dat geld verdient de rente, veiligheid en eenvoud van Evi.