Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Het Grondwettelijk Hof heeft de effectentaks vernietigd. Dat is de taks die de federale regering in 2018 invoerde op effectenrekeningen met een waarde van minstens €500.000.

In 2018 spekte deze taks de staatskas met ruim €226 miljoen. De volgende federale regering moet dus op zoek naar een paar €100 miljoen extra. Dat komt bovenop het verwachte tekort van €11 miljard voor 2020 dat er nu al is.

In de persnota van het Grondwettelijk Hof kan u lezen dat het Hof oordeelt dat de effectentaks vanuit verschillende oogpunten ongrondwettig is. De vastgestelde ongrondwettigheden hebben betrekking op de kern van de taks (meer bepaald de belastbare materie en de belastbare grondslag), waardoor het Hof besluit dat de Wet van 7 februari 2018 volledig dient te worden vernietigd.

Hof ziet 3 grote problemen met de effectentaks:

  • Hij is niet van toepassing op alle financiële instrumenten. Zo vallen bv. vastgoedcertificaten en derivaten (opties, futures…) er niet onder.
  • Aandelen op naam vallen er niet onder, maar aandelen die op een effectenrekening staan wel.
  • Ten slotte wordt het discriminerend geacht dat een persoon die in werkelijkheid over financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer beschikt, aan de taks kan ontsnappen wanneer de effectenrekening op naam van verschillende titularissen staat.

Om de negatieve gevolgen voor de begroting te beperken, geldt de vernietiging van de taks echter pas vanaf 2020. Beleggers die onder het toepassingsgebied van de effectentaks vallen, zullen hem dit jaar dus wel nog moeten betalen. Dat gebeurt ofwel via de bank waar de effectenrekening wordt aangehouden door een afhouding dit jaar, of door een aangifte door de belegger zelf die hij midden volgend jaar zal moeten indienen.

Nu is het de vraag of de volgende federale regering de wet zal aanpassen zodat hij wel de grondwettelijke toets kan doorstaan. Gezien het oplopende tekort van de begroting en het streven naar ‘een meer rechtvaardig fiscaal beleid’, is dat zeker niet ondenkbaar.