Verantwoord beleggen voor een betere wereld!

Vermogen opbouwen, maar niet ten koste van alles

Beleggen helpt je om je vermogen op te bouwen. Maar liefst niet ten koste van je principes. Veel beleggers voelen zich niet comfortabel bij bedrijven die bijvoorbeeld wapens produceren, corrupt zijn of waar kinderen werken. Ze investeren liever in kansrijke bedrijven die goed omgaan met hun mensen én met het milieu.

10 principes

Verantwoord beleggen doe je door in je beleggingsbeslissingen de financiële prestaties van een onderneming evenzeer of méér te laten doorwegen dan de niet-financiële criteria. Een veelgebruikte leidraad hiervoor zijn de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze principes omvatten regels op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Ze helpen bepalen hoe verantwoord een bedrijf onderneemt: hoe gaat het om met mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie en corruptie? Kunnen werknemers lid zijn van een vakbond? En wat doet een bedrijf concreet met betrekking tot milieubescherming, bij de grondstoffen die het gebruikt en met het afval dat de productie oplevert?

Selecteer bedrijven

Met die kennis onderzoek en selecteer je als belegger de bedrijven waarin je juist wel en liever niet wilt beleggen. Maar je kan dit natuurlijk ook door een expert laten doen. Zo kan je met een gerust hart aan je beleggingshorizon beginnen!

Positieve verandering

Maar verantwoord beleggen is niet enkel het selecteren van bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken.
Een ander belangrijk onderdeel is het aangaan van het gesprek met bedrijven die nog niet in dat stadium zijn. Dat gesprek gaat dan over het verbeteren van de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en mens. Dit noemt men een engagementaanpak. Zo’n gesprek ga je meestal niet aan als individuele belegger. Grote professionele beleggers daarentegen doen dit vaak gezamenlijk.

Steeds meer bedrijven staan open voor deze dialoog. Logisch want dankzij de investeringen van beleggers kunnen ze als onderneming groeien. Bovendien vinden ook steeds meer consumenten wereldwijd het belangrijk dat producten worden gemaakt met respect voor mens, dier én milieu. En uit ervaring blijkt dat de dialoog aangaan een bijzonder krachtige manier is om bij te dragen aan een positieve verandering.

Lukt het ondanks de dialoog niet om bedrijven te overtuigen van maatschappelijk verantwoord werken? Dan is de laatste optie in het proces van verantwoord beleggen de beslissing nemen om als belegger niet meer in de onderneming te investeren. Dat noemen we uitsluiten.

Stapje verder

Door verantwoord te beleggen help je de wereld net iets beter maken. Zonder daarbij in te boeten aan een goed rendement op de lange termijn. En je kan nog een stapje verder gaan door duurzaam of met impact te beleggen. Bij duurzaam beleggen wordt in de meest duurzame bedrijven binnen de sectoren belegd. Bedrijven of sectoren die niet voldoen aan voorafgestelde sociale, milieu of maatschappelijke criteria worden uitgesloten.

Bij impact beleggen investeer je in bedrijven in wiens DNA het zit om bij te dragen aan een betere wereld. Omdat het hier vaak gaat om kleine, innovatieve bedrijven brengt dit voor beleggers mogelijk wel meer risico met zich mee.

Wil je meer weten over het beleggingsbeleid van Evi? Lees meer over verantwoord beleggen met Evi.

Meer blogs