Verantwoord beleggen én een goed rendement, gaan die twee wel samen?

Steeds meer beleggers kiezen verantwoord

Een groeiende groep beleggers investeert enkel in ondernemingen die hun rol in de samenleving op een verantwoorde manier spelen. Ondernemingen die zich bezighouden met bijvoorbeeld de productie van wapens, zich inlaten met kinderarbeid of corruptie laten ze links liggen. Bij de selectie van bedrijven wegen niet alleen de financiële factoren mee, maar evenzeer de niet-financiële.

Het rendement van verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is aantrekkelijk: Je draagt bij aan een betere wereld én laat je vermogen groeien. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je bij verantwoord beleggen geen concessies te doen op je rendement. Een verantwoorde portefeuille bevat weliswaar andere beleggingen dan een reguliere portefeuille, toch blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat dit geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor je rendement. Hoe dat kan?

De kwaliteit van je beleggingen

Toegegeven, het toepassen van niet-financiële criteria beperkt je iets meer in je beleggingskeuzes. De spreekwoordelijke rotte appels laat je als belegger met een verantwoord beleggingsbeleid links liggen. Daarmee beperk je in theorie de mogelijkheden voor diversificatie in je portefeuille. Maar in de praktijk wordt dat verschil onder andere opgevangen door de kwaliteit van je beleggingen. De bedrijven die rekening houden met hun omgeving zijn meestal innovatief en goed voorbereid op de toekomst.

De manier waarop het bestuur van een onderneming omgaat met financiële en niet-financiële zaken, blijkt zelfs een belangrijke indicator voor de winstontwikkeling. Wat op zijn beurt doorweegt op het rendement in de toekomst. Zo spelen deze bedrijven bijvoorbeeld nu al in op eventuele problemen die samenhangen met schaarste van grondstoffen in de toekomst. Het internationale consultancybedrijf McKinsey raadt beleggers in dit veelgelezen rapport zelfs aan om niet-financiële factoren mee te laten wegen in alle beleggingsbeslissingen.

Mogelijk zelfs minder risico in je portefeuille

Er zijn zelfs aanwijzingen dat verantwoord beleggen het risico van je portefeuille laat afnemen ten opzichte van een traditionele portefeuille. Als een bedrijf zich namelijk op meer dan alleen winst richt, verlaagt dat de kans op maatregelen van de overheid én reputatieschade.

Kies voor lange termijn

Op korte termijn laten verantwoorde beleggingen mogelijks meer schommelingen zien dan de traditionele beleggingen. Dit komt omdat bedrijven die op verantwoorde wijze ondernemen anders presteren dan reguliere bedrijven onder verschillende economische omstandigheden. Uit verschillende studies blijkt dat fondsen die verantwoord beleggen in onrustige beurstijden juist minder neerwaartse bewegingen laten zien dan traditionele fondsen. In tijden van stijgende beurzen blijven ze iets achter.

Op de lange termijn wijkt het resultaat van verantwoord beleggen niet af van dat van 'normaal' beleggen. Belangrijk dus om naar de voordelen – voor je portemonnee en de maatschappij – te kijken op lange termijn. Zo vergroot je de kans op het bereiken van je financiële doelen én draag je een steentje bij aan een betere wereld.

Wil je meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid van Evi? Lees meer over verantwoord beleggen met Evi.

Meer blogs