Rente op rente: een klein wonder!

Albert Einstein kent iedereen: in de eerste plaats om zijn uitvindingen, maar ook een beetje om zijn gekke haar. Decennia geleden maakte hij een opmerking in een interview, dewelke vandaag de dag nog steeds actueel is. Een interviewer vroeg hem naar het achtste wereldwonder. Hij antwoordde: de samengestelde rente!

Tegenwoordig noemen we dat het rente-op-rente effect of gebruiken we de Engelse term compounding. Hoe je het ook wendt of keert: een klein wonder is het zeker.

Wat is rente op rente?

Het betekent simpelweg dat als je rente ontvangt over je geld en dat op je rekening laat staan, je over die rente opnieuw rente ontvangt. Dankzij dit effect groeit je vermogen, zonder dat je zelf opnieuw geld hoeft in te leggen.

Hoewel we vaak spreken van rente-op-rente, is er bij beleggen eigenlijk sprake van rendement-op-rendement. Het principe is hetzelfde: het rendement dat je ontvangt over je beleggingen, laat je staan op je beleggingsrekening. Hierdoor ontvang je opnieuw rendement over je eerder ontvangen rendement. Dit heeft een groots effect. Wanneer je dit principe jarenlang door laat werken, treedt er namelijk een sneeuwbaleffect op. Je beleggingen groeien steeds harder.

Rendement op rendement berekenen

Stel, dat je eenmalig € 1.000 belegt. Met deze € 1.000 behaal je ieder jaar een rendement van 4%. Dit rendement laat je staan én je neemt gedurende 15 jaar nooit geld op. Hieronder laten we je zien hoe het deze € 1.000 vergaat. Je zal zien dat het bedrag na een aantal jaar een vlucht neemt. Je ingelegde € 1.000 groeit in 15 jaar uit tot € 1.800!

Totale inleg: € 1.000
Rendement: 4% per jaar

jaar Berekening rendement
1 € 1.000,00 * 1.04 = € 1.040,00
2 € 1.040,00 * 1.04 = € 1.081,60
3 € 1.081,60 * 1.04 = € 1.124,86
4 € 1.124,86 * 1.04 = € 1.169,85
5 € 1.169,85 * 1.04 = € 1.216,64
6 € 1.216,64 * 1.04 = € 1.265,30
7 € 1.265,30 * 1.04 = € 1.315,91
8 € 1.315,91 * 1.04 = € 1.368,55
9 € 1.368,55 * 1.04 = € 1.423,29
10 € 1.423,29 * 1.04 = € 1.480,22
11 € 1.480,22 * 1.04 = € 1.539,43
12 € 1.539,43 * 1.04 = € 1.601,00
13 € 1.601,00 * 1.04 = € 1.665,04
14 € 1.665,04 * 1.04 = € 1.731,65
15 € 1.731,65 * 1.04 = € 1.800,91

 

Kies voor de lange termijn

In deze grafiek zie je dat de totale opbrengst drastisch omhoog gaat naarmate het geld langer staat. Je ziet wat rendement-op-rendement met je geld kan doen. Dit is ook waarom het verstandig is om op tijd te beginnen met beleggen en te kiezen voor de lange termijn.

 

Wil je zelf uitrekenen wat het effect van rendement-op-rendement is bij een bepaalde rente en looptijd? Dat kan met deze calculator.

Factoren voor succes

Hoe groot het effect van samengestelde rente is, hangt van drie factoren af:

Tijd

Hoe lang laat je je geld staan? Je kan in de grafiek zien dat het effect groter wordt naarmate er meer tijd verstrijkt.

Het percentage aan rente of rendement dat je maakt

Op een spaarrekening krijg je tegenwoordig amper rente, dit heeft uiteraard een invloed op je rendement. Het effect van rente-op-rente is dan ook eerder beperkt. Hoe hoger je rendement, hoe groter de impact is van wat Einstein het achtste wereldwonder noemde.

Het startbedrag

Hoe groter je startbedrag, hoe groter het effect. Dat startbedrag groeit natuurlijk ieder jaar mee.

Een van de rijkste beleggers op deze aarde, Warren Buffet, doet al jaren zijn voordeel met samengestelde rente. Hij kocht zijn eerste aandelen toen hij 11 jaar oud was. Hij behaalde een bovengemiddeld rendement en bleef tientallen jaren van zijn geld af. Je kan je voorstellen hoe groot het effect van rendement-op-rendement dan is.

Meer blogs