Online beleggen: wat zijn de kosten?

Beleggen wordt vandaag vaak naar voren geschoven als hét alternatief voor het spaarboekje dat niet meer rendeert. En inderdaad: wie op zoek is naar een hoger rendement, komt al gauw uit bij (online) beleggen. Tegelijkertijd mag u als belegger niet uit het oog verliezen dat de risico’s bij beleggingen groter zijn dan bij spaarproducten en dat er ook kosten mee gemoeid zijn. Hoeveel betaalt u om te beleggen? Hier vindt u alvast de belangrijkste kostenposten op een rijtje. We geven u ook enkele tips om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

De belangrijkste kosten voor elke belegger

Wanneer u een beleggingsproduct (aandelen, obligaties, et cetera) koopt of verkoopt, moet u vaak een beurstaks betalen. Krijgt u intresten of dividenden, dan betaalt u roerende voorheffing. Hier een overzicht van de belangrijkste fiscale en andere kosten:

  • De beurstaks: ook wel de taks op beursverrichtingen (TOB) genoemd. Dat is een belasting die uw bank of beursvennootschap inhoudt wanneer u beleggingsproducten aankoopt of verkoopt. Koopt u aandelen of obligaties op het ogenblik dat ze worden uitgegeven, dan betaalt u geen beurstaks. De beurstaks wordt berekend als een percentage van de prijs. Bij aandelen bedraagt dit percentage 0,27%, voor een kapitaliserend fonds tot 1,32% en voor obligaties en staatsbons (bestaande emissie) 0,09%.  
  • Roerende voorheffing: op dividenden en intresten moet u sinds 1 januari 2017 30% roerende voorheffing betalen. De bank of de onderneming die u intresten of dividenden betaalt, stort de roerende voorheffing door aan de fiscus. U krijgt de nettobedragen: de (bruto) intresten of dividenden verminderd met de roerende voorheffing. Voor buitenlandse bedrijven geldt dat er eerst bronheffing wordt betaald en daarna ook nog roerende voorheffing.
  • Meerwaardebelasting: De meeste fondsen die voor een vierde of meer uit obligaties bestaan, vallen onder de meerwaardebelasting. Die regeling geldt dus voor obligatiefondsen en een aantal gemengde fondsen. De eventuele meerwaarde en opbrengsten die voortkomen uit obligaties en liquiditeiten, worden bij verkoop belast tegen 30% roerende voorheffing.

Naast deze fiscale kosten moet u ook vaak rekening houden met transactiekosten, in- en uitstapkosten en bewaarkosten. Maar niet altijd. Bij Evi betaalt u géén transactiekosten, geen in- en uitstapkosten en géén bewaarloon! Op ons digitale platform kunt u op elk moment geld bijstorten en opnemen. Evi rekent daarvoor geen kosten aan. Bovendien betaalt u geen beurstaks bij aan- of verkoop.

Beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement, zoeken hun heil almaar vaker in gemengde fondsen. Bij Evi zijn dat beleggingsfondsen die bestaan uit tientallen aandelen, obligaties, onroerende goederen en grondstoffen. Die worden verder aangevuld met liquiditeiten. Met die gemengde fondsen creëert u een evenwichtige portefeuille, u ontsnapt ook aan de meerwaardebelasting.

Evi’s gemengde fondsen worden beheerd door een team van professionals van Van Lanschot. Zij volgen de financiële markten op de voet. Ideaal dus wanneer u niet de tijd of de kennis hebt om er voortdurend mee bezig te zijn. Bovendien stemt Van Lanschot als beheerder de samenstelling van uw portefeuille precies af op uw gekozen risicoprofiel.

Bij Evi kunt u al instappen met beleggen vanaf 1.000 euro. Graag meer info? Contacteer Evi. We helpen u met advies op maat.

Meer blogs