Verantwoord Beleggen

Vindt u het belangrijk dat uw geld op een verantwoorde wijze wordt belegd? Dat er rekening gehouden wordt met onder andere het milieu, maar ook sociaal-ethische aspecten? Wanneer u graag verantwoord wil beleggen, kan Evi een optie voor u zijn. Via Evi maakt u gebruik van de kennis van de private bank Van Lanschot en van de ervaring en deskundigheid van haar volle dochteronderneming Kempen.


Wij leggen u in vijf punten uit waarom u bij Evi verantwoord belegt:


1. Bedrijven en fondsen waar we in beleggen ondergaan voortdurend een SRI-screening (Socially Responsible Investing): ze worden getoetst op mogelijke schendingen van meer dan 100 verdragen en/of conventies met de hulp van MSCI ESG Research. Het besluitvormingsproces voor onze investeringen hanteert de ESG- methode (Evironmental, Social en Governance). Zo houden we, naast financiële factoren, ook rekening met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren.

2. Beantwoordt een bedrijf op een gegeven moment niet langer aan de ESG-criteria, dan beslist de ESG Council op discretionaire wijze of het bedrijf al dan niet uitgesloten wordt.

3. Hierbij hanteren wij de zogenaamde ‘engagement’-aanpak: we engageren ons om de bedrijven waarin we beleggen te begeleiden naar meer duurzaamheid. Met bedrijven waarbinnen verbeteringen nodig zijn, gaan we de dialoog aan.

4. Voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens geldt een strikt uitsluitingsbeleid. Daarnaast kunnen bedrijven of fondsen worden uitgesloten als het engagementstraject werd doorlopen en waarbij niet de gewenste verbeteringen werden bekomen.

5. Onafhankelijke externe waardering voor ons verantwoorde beleggingsbeleid: Recent ontvingen we opnieuw het Forum Ethibel Certificaat. Forum Ethibel is een Belgisch onderzoeksbureau dat bevestigt dat wij ons beleggingsbeleid en –proces verantwoord hebben ingericht.

Vindt u het belangrijk om op verantwoorde wijze te beleggen? Kies dan voor beleggen met Evi!

 
Geschreven naar de stand van zaken juli 2018

Meer blogs