De Effectentaks: de eerste aanrekening is in zicht!

De taks op de effectenrekening trad op 10 maart 2018 in werking. Of deze taks al dan niet het gelijkheidsbeginsel uit onze grondwet schendt, de eerste referentieperiode is afgelopen en deze nieuwe belasting moet worden betaald.

We leggen hier graag uit hoe we dat bij Evi organiseren.

Korte opfrissing

De zogenaamde “effectentaks” is een belasting die geldt voor

  • alle natuurlijke personen
  • die Belgisch ingezetene zijn en
  • die houder zijn van één of meerdere effectenrekeningen bij banken of tussenpersonen (in of buiten België).

De taks van 0,15% is enkel verschuldigd als de totale gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten, op één of meerdere effectenrekeningen, gezamenlijk €500.000 of meer bedraagt (per persoon, op jaarbasis).
Meer informatie kan u terugvinden op onze pagina over de effectentaks.

Evi maakt het u gemakkelijk

Onze klanten ontvangen allemaal – ongeacht de waarde van hun belegd vermogen bij Evi – een attest met een detailberekening van de taks via het Evi platform.
Rekeningen die in de loop van de referentieperiode werden afgesloten, worden uiteraard per brief ingelicht.

Het attest geeft aan of u op basis van de waarde van de effecten die u bij Evi aanhoudt, al dan niet de taks op de effectenrekening dient te betalen.

Heeft u naast uw effecten bij Evi ook effecten bij andere banken of tussenpersonen in of buiten België?
Controleer dan of de gemiddelde waarde van de belastbare effecten gezamenlijk €500.000 of meer per persoon op jaarbasis bedragen.
Zo ja, kan u ons vragen om de verschuldigde taks op uw effecten bij Evi in te houden en over te maken aan de fiscus.
U kiest dan voor de zogeheten ‘opt-in methode’.

Anderzijds kan u ook zelf aangifte doen via uw belastingbrief of Tax-on-Web.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? We horen of lezen ze graag.

Disclaimer
Deze tekst is opgesteld door Evi, onderdeel van F. Van Lanschot Bankiers N.V. - Belgisch bijkantoor. Deze tekst is louter informatief en houdt geen fiscaal advies in. 

Meer blogs