Beleggen: wanneer stap ik in?

Weet je welke vragen we het vaakst krijgen? Vragen die te maken hebben met onzekerheid. Is dit wel een goed moment om te starten met beleggen? Wacht ik niet beter tot er een correctie van de markt plaats vindt? Wat als de beurs plots een duik neemt? Allemaal twijfels om de stap te zetten. Ondanks de historisch lage spaarrente.

Het is menselijk om een logica te zoeken en twijfels te beredeneren. Het zijn zelfs afwegingen die je móet maken. Gelukkig kunnen we onzekerheden met ons gezond verstand verminderen.

Hoe doen we dit?

Spreiden in risico’s en tijd

Beleggen gaat over rendement behalen. Maar beleggen is ook het beheersen van risico’s. Daarom is spreiding zo belangrijk. Zoals we in de vorige blog al meegaven: “Leg niet al je eieren onder één kip”.
Het principe van spreiding kent echter verschillende dimensies. Je kunt de beleggingen ook spreiden in de tijd. Bouw je portefeuille op door op vaste tijdstippen een vast bedrag te investeren. Het volgende voorbeeld toont aan waarom dit verstandig én aantrekkelijk is.

Voorbeeld

Neem een aandeel van bedrijf X. De koers is € 250. Heb je € 1.000 te investeren, dan kun je vier aandelen kopen en is de volledige portefeuille ingevuld. Stijgt het aandeel daarna, dan is dat een goede strategie geweest. Maar is het ook een verantwoorde strategie, alles inzetten op één moment? De ‘goede huisvaders’ die ons vragen of het nu wel het moment is om te beleggen, vinden in ieder geval van niet.

Door op één bepaald moment, alles in één keer te investeren, kan je wel héél kwetsbaar worden voor een foute inschatting of onverwachte gebeurtenis. Het is verstandiger om te werken met een plan. In dit voorbeeld kan dat zijn: over een periode van vier maanden iedere maand € 250 beleggen.

Gespreid instappen

De eerste maand koop je dan één aandeel. Stel dat de koers de maand erop naar € 125 zakt, is dat dan jammer? Ja en nee. Je blijft immers bij je voornemen om op vaste tijdstippen een vast bedrag te investeren. Zo kun je die tweede maand twee aandelen kopen. De portefeuille bevat dan drie stuks, met een gemiddelde aankoopkoers van bijna € 167.
Tot slot gaan we ervan uit, dat het aandeel zich herstelt naar de beginkoers van € 250. De twee resterende maanden vullen we de portefeuille dus telkens aan met één exemplaar. Vergelijken we het rendement met de casus waarin we het risico namen om alles in één keer te kopen, dan komt een opvallend verschil aan het licht.

Rendement

Bij de aankoop in één keer is ons rendement 0%. De beginwaarde van de portefeuille was € 1.000, en is niet veranderd. Maar de gespreide instapstrategie levert een rendement van 25%. Je investeerde € 1.000, waarmee je vijf aandelen kon kopen. Die nu samen € 1.250 waard zijn. Tussentijdse negatieve bewegingen van de beurs werkten in dit voorbeeld uiteindelijk juist positief voor het rendement. Juist omdat we vasthielden aan ons plan om op vaste tijdstippen voor een vast bedrag in te stappen. Hierdoor konden we op het zwakkere beursmoment méér aandelen inslaan.

Conclusie

Wat kunnen we hieruit leren voor het opbouwen van een portefeuille? Voor het starten met beleggen?
KISS, Keep It Smart & Simple: Pieker niet over het juiste instapmoment, de markt timen is bijna onmogelijk. Op korte termijn zijn markten vaak te wispelturig en te onvoorspelbaar om in te schatten. Zowel in positieve als negatieve zin. Natuurlijk loop je altijd risico’s met beleggingen, ook als je gespreid instapt. Maar op langere termijn is beleggen lonend. Dus wat te doen?
De sleutel is een plan dat voorzichtigheid combineert met zicht op rendement. Een plan ook, dat consequent wordt uitgevoerd: bouw je portefeuille op door op vaste tijdstippen, vaste bedragen te investeren.
Je kan bij Evi al starten met beleggen vanaf €1000 en nadien periodiek bijstorten vanaf €50.
Meer weten over deze of andere tips? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

Meer blogs