Evi is volledig transparant over rendementen en risico’s met beleggen

Als Evi klant kan u altijd en overal de evolutie van het rendement van uw belegging online opvolgen. Daarnaast stuurt Evi  u ook maandelijks een toelichting over de belangrijkste wijzigingen in uw belegging, het gerealiseerde rendement en de volledige samenstelling ervan.
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Evi helpt u om uw beleggingsprofiel te bepalen

Geniet van de expertise van Van Lanschot Vermogensbeheer.

Rendementen per periode

In de grafiek hieronder ziet u de rendementen van modelportefeuilles per beleggingsprofiel en per periode.

Zeer laag riscio
Laag risico
Gemiddeld risico
Hoog risico
Zeer hoog risico
  • Zeer laag riscio
  • Laag risico
  • Gemiddeld risico
  • Hoog risico
  • Zeer hoog risico

De waarde van uw belegging kan fluctueren. De rendementen van deze portefeuilles geven geen garantie voor de toekomst.

Over deze grafiek

In bovenstaand staafdiagram worden gesimuleerde rendementen weergegeven, inclusief dividenden en coupons. Het betreffen actuariële (i.e. op jaarbasis) bruto rendementen uitgedrukt in euro. Er zijn dus geen kosten noch belastingen in rekening gebracht. De rendementen worden op kwartaalbasis geactualiseerd. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Bron rendementen: F. van Lanschot Bankiers N.V. Belgisch bijkantoor

Toon meer informatie

Beleggen met Evi

U zoekt een beter rendement? Onze specialisten spreiden uw geld om het risico te beperken en te streven naar een optimaal rendement.

Sparen met Evi

Spaargeld is uw buffer voor uitgaven op de kortere termijn. Of voor onverwachte kosten. Ook dat geld verdient de rente, veiligheid en eenvoud van Evi.