Evi is volledig transparant over rendementen en risico’s met beleggen

Als Evi klant kan u altijd en overal de evolutie van het rendement van uw belegging online opvolgen. Daarnaast stuurt Evi  u ook maandelijks een toelichting over de belangrijkste wijzigingen in uw belegging, het gerealiseerde rendement en de volledige samenstelling ervan.
Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Evi helpt u om uw beleggingsprofiel te bepalen

Geniet van de expertise van Van Lanschot Vermogensbeheer.

De behaalde rendementen zijn afhankelijk van het gekozen profiel en de daar bijhorende belegging. 

Op basis van het risicoprofiel gaat Evi een beleggingsproduct adviseren. Alvorens in één van deze beleggingsproducten te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico's die eraan verbonden zijn goed begrijpt.
Als Evi u één van deze beleggingsproducten aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies moeten we beoordelen of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie. 

Beleggen met Evi

U zoekt een beter rendement? Onze specialisten spreiden uw geld om het risico te beperken en te streven naar een optimaal rendement.

Sparen met Evi

Spaargeld is uw buffer voor uitgaven op de kortere termijn. Of voor onverwachte kosten. Ook dat geld verdient de rente, veiligheid en eenvoud van Evi.