Effectentaks

 

Wie moet deze taks betalen? Hoe wordt ze berekend?
Welke effecten zijn belastbaar? Hoe en wanneer moet je betalen?

In de zomer van 2017 besliste de regering om vanaf 2018 de effectentaks in te voeren. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt over deze nieuwe belasting. Heb je toch nog een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Evi staat je graag bij.

Wat is de effectentaks?

 

Met de komst van de effectentaks heft de federale regering voor het eerst ooit een belasting op het financieel vermogen.

Deze nieuwe belasting houdt in dat natuurlijke personen vanaf 2018 een taks van 0,15 procent moeten betalen als hun effectenrekeningen een totale belastbare waarde vertegenwoordigen van minimaal 500.000 euro.

Het is belangrijk om weten dat de bedragen op al je effectenrekeningen
- ook die bij andere banken - worden opgeteld.

Wie moet de effectentaks betalen?

Ben je een natuurlijke persoon met een of meerdere effectenrekeningen die een gemiddelde totale waarde van minimaal € 500.000 vertegenwoordigen?

Dan is de effectentaks voor jou van toepassing.
Inwoners van België betalen effectentaks op de waarde van alle Belgische en buitenlandse effectenrekeningen.

Ben je geen inwoner? Dan betaal je effectentaks als je in België een effectenrekening hebt met een gecumuleerde waarde van minimaal € 500.000.

Hoe wordt de taks berekend?

Men berekent de mogelijke effectentaks gedurende een referentieperiode van 12 maanden, die begint op 1 oktober en eindigt op 30 september in het daaropvolgende jaar.

Financiële instellingen maken bovendien op vaste momenten in het jaar een momentopname van jouw rekeningen met belastbare effecten. Deze momentopnames noemen we referentietijdstippen. Vanaf 2019 zijn er 4 referentietijdstippen:

 • 31 december van het voorgaande jaar
 • 31 maart
 • 30 juni
 • 30 september

Doordat de effectentaks pas zijn intrede deed in dit kalenderjaar kent 2018 slechts 3 referentietijdstippen. In sommige gevallen zijn er afwijkende referentietijdstippen, bijvoorbeeld bij het openen of sluiten van een effectenrekening.

Op het einde van de referentieperiode wordt een overzicht gemaakt. Dit overzicht toont de gemiddelde waarde van de referentietijdstippen, de waarde tijdens die referentietijdstippen en jouw aandeel daarin en het bedrag dat je dient te betalen. Je ontvangt deze informatie in oktober.

De effectentaks is van toepassing op de
volgende effecten:

 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties
 • Kasbons
 • Beleggingsfondsen (ook trackers)
 • Warrants
 • Certificaten van aandelen en obligaties

Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen zijn vrijgesteld.
Ook aandelen op jouw effectenrekening die vóór 9 december 2017 zijn
omgezet naar aandelen op naam zijn niet belast.
Aandelen die na deze datum zijn omgezet in aandelen op naam
zijn vanaf de datum van omzetting nog één jaar belastbaar.

Welke effecten zijn belastbaar en welke niet?

Wanneer en hoe moet je de taks betalen?

Heb je bij één bank een effectenrekening met meer dan € 500.000 belastbaar bezit? Dan zal de bank de effectentaks automatisch inhouden. Heb je bij meerdere banken een effectenrekening van minder dan € 500.000 belastbaar vermogen, maar bedraagt de totale waarde van jouw effectenportefeuille wel minimaal een half miljoen? Dan houden de banken niets automatisch in en heb je twee opties:

 • Je kiest voor opt-in: Je vraagt jouw banken om de taks toch te innen
 • Je doet zelf de aangifte

Uiterlijk op 30 november moet je aan jouw bank laten weten of je kiest voor opt-in of niet. Banken zijn op hun beurt verplicht om uiterlijk op 20 december de effectentaks aan te geven en te betalen.