Beleggingsprofielen

Een beleggingsprofiel geeft een indicatie van het rendement dat u van uw belegging mag verwachten. Het legt daarbij het verband tussen dat te verwachten rendement en het risico. Als vuistregel geldt dat een hoger verwachte opbrengst gepaard gaat met een hoger risico.

Evi hanteert voor haar klanten 5 beleggingsprofielen op basis van het risico dat een klant kan en wenst te nemen. Elk profiel volgt een andere weg in de opbouw van het vermogen. 

Bepaal uw beleggingsprofiel

Op basis van het risicoprofiel gaat Evi een beleggingsproduct adviseren. Alvorens in één van deze beleggingsproducten te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico's die eraan verbonden zijn goed begrijpt.
Als Evi u één van deze beleggingsproducten aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies moeten we beoordelen of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.

Beleggen met Evi

U zoekt een beter rendement? Onze specialisten spreiden uw geld om het risico te beperken en te streven naar een optimaal rendement.

Sparen met Evi

Spaargeld is uw buffer voor uitgaven op de kortere termijn. Of voor onverwachte kosten. Ook dat geld verdient de rente, veiligheid en eenvoud van Evi.