Beleggingsprofielen

Een beleggingsprofiel geeft een indicatie van het rendement dat u van uw belegging mag verwachten. Het legt daarbij het verband tussen dat te verwachten rendement en het risico. Als vuistregel geldt dat een hoger verwachte opbrengst gepaard gaat met een hoger risico.

Evi hanteert voor haar klanten 5 beleggingsprofielen op basis van het risico dat een klant kan en wenst te nemen. Elk profiel volgt een andere weg in de opbouw van het vermogen. Een beschrijving per profiel vindt u hieronder.

Very Low Risk

Voor wie is deze belegging geschikt?

Indien U bewust kiest om het risico sterk te beperken maar toch een rendement nastreeft om  uw kapitaal geleidelijk te laten aangroeien.

De samenstelling van deze belegging

Onze beleggingsspecialisten hebben per beleggingsprofiel een modelportefeuille samengesteld. Deze vormen de referentiebasis voor uw beleggingen.

Deze belegging is een gemengde portefeuille die bestaat uit vijf grote beleggingsblokken: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en cash.
Spreiding vormt dan ook de leidraad van deze belegging. De aandelen kunnen bovendien verdeeld zijn over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets. Obligaties kunnen zowel staatsobligaties, Inflation Linked -– als bedrijfsobligaties bevatten.

Bij de concrete samenstelling van deze belegging is het uitgangspunt dat u als belegger met een zeer laag risicoprofiel houdt aan een sterke beperking van risico’s. Vermogensgroei komt voor u op de tweede plaats. Obligaties vormen dan ook het hart van deze belegging. Die zorgen immers voor een stabieler verloop. Om toch enige vermogensgroei te realiseren, bestaat een kleiner deel van de globale portefeuille ook uit aandelen, beursgenoteerd vastgoed en indirecte (via fondsen) investeringen in grondstoffen of edele metalen. Het gezamenlijk gewicht van al deze laatste instrumenten zal echter nooit de 30% van de globale portefeuille overschrijden. U accepteert een mogelijk  tussentijds negatief rendement op uw belegd vermogen.

De percentages vermeld in het taartdiagram zijn de neutrale wegingen van een beleggingscategorie
Low Risk

Voor wie is deze belegging geschikt?

Indien U ervoor kiest om risico's te mijden en op langere termijn de groei van uw vermogen nastreeft

De samenstelling van deze belegging

Onze beleggingsspecialisten hebben per beleggingsprofiel een modelportefeuille samengesteld. Deze vormen de referentiebasis voor uw beleggingen.

Deze belegging is een gemengde portefeuille die bestaat uit vijf grote beleggingsblokken: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en cash.
Spreiding vormt dan ook de leidraad van deze belegging. De aandelen kunnen bovendien verdeeld zijn over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets. Obligaties kunnen zowel staatsobligaties, Inflation Linked -– als bedrijfsobligaties bevatten.

Bij de concrete samenstelling van deze belegging is voor Evi het uitgangspunt dat u als belegger met een laag risico profiel bij voorkeur risico’s mijdt. U stelt een stabiele stroom aan inkomsten voorop, maar streeft ook naar enige vermogensgroei op langere termijn.

Obligaties vormen dan ook het hart van deze belegging. Die zorgen immers voor een stabiel verloop. Daarnaast vormen aandelen een belangrijk deel van de portefeuille en bestaat een kleiner deel van de globale portefeuille ook uit beursgenoteerd vastgoed en indirecte (via fondsen) investeringen in grondstoffen of edele metalen. U accepteert een mogelijk  tussentijds negatief rendement op uw belegd vermogen.

De percentages vermeld in het taartdiagram zijn de neutrale wegingen van een beleggingscategorie.Average Risk

Voor wie is deze belegging geschikt?

Indien U zich bewust bent van de risico’s en in een slecht beleggingsjaar een negatief rendement aanvaardt.

De samenstelling van deze belegging

Onze beleggingsspecialisten hebben per beleggingsprofiel een modelportefeuille samengesteld. Deze vormen de referentiebasis voor uw beleggingen.

Deze belegging is een gemengde portefeuille die bestaat uit vijf grote beleggingsblokken: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en cash.
Spreiding vormt dan ook de leidraad van deze belegging. De aandelen kunnen bovendien verdeeld zijn over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets. Obligaties kunnen zowel staatsobligaties, Inflation Linked -– als bedrijfsobligaties bevatten.

Bij de concrete samenstelling van deze belegging is het uitgangspunt dat u zich als belegger bewust bent van de risico’s. U hecht zowel belang aan inkomsten uit uw vermogen als aan vermogensgroei op lange termijn.

Aandelen die zorgen voor rendement vormen het hart van deze belegging. Daarnaast vormen obligaties een belangrijk deel van deze belegging en bestaat een kleiner deel ook uit beursgenoteerd vastgoed en indirecte (via fondsen) investeringen in grondstoffen of edelen metalen. Het gezamenlijk gewicht van deze laatste instrumenten en aandelen zal echter nooit de 75% van de globale portefeuille overschrijden. U accepteert een mogelijk  tussentijds negatief rendement op uw belegd vermogen.
High Risk

Voor wie is deze belegging geschikt?

Indien U zich terdege bewust bent van de risico’s en u aanvaardt aanzienlijke waardedalingen in een slecht beleggingsjaar. Op lange termijn wil u uw vermogen doen groeien.

De samenstelling van deze belegging

Onze beleggingsspecialisten hebben per beleggingsprofiel een modelportefeuille samengesteld. Deze vormen de referentiebasis voor uw beleggingen.

Deze belegging is een gemengde portefeuille die bestaat uit vijf grote beleggingsblokken: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en cash.
Spreiding vormt dan ook de leidraad van deze belegging. De aandelen kunnen bovendien verdeeld zijn over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets. Obligaties kunnen zowel staatsobligaties, Inflation Linked -– als bedrijfsobligaties bevatten.

Bij de concrete samenstelling van deze belegging is voor Evi het uitgangspunt dat u zich als belegger met een hoog risicoprofiel bewust bent van de risico’s. U hecht voornamelijk belang aan vermogensgroei op lange termijn, inkomen uit het vermogen is veel minder belangrijk.

Aandelen vormen dan ook het hart van de portefeuille. Die zorgen immers voor  rendement. Met het oog op een stabiel verloop werden voor een kleiner deel ook obligaties opgenomen. Het overige gedeelte van de globale portefeuille bestaat uit beursgenoteerd vastgoed en indirecte (via fondsen) investeringen in grondstoffen of edele metalen. U accepteert een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar.

De percentages vermeld in het taartdiagram zijn de neutrale wegingen van een beleggingscategorie.Very High Risk

Voor wie is deze belegging geschikt?

Indien U zich terdege bewust bent van hoge neerwaartse risico’s en aanzienlijke waardedalingen in een slecht beleggingsjaar. Op lange termijn wil u uw vermogen doen groeien.

De samenstelling van deze belegging

Onze beleggingsspecialisten hebben per beleggingsprofiel een modelportefeuille samengesteld. Deze vormen de referentiebasis voor uw beleggingen.

Deze belegging is een gemengde portefeuille die bestaat uit vijf grote beleggingsblokken: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en cash.
Spreiding vormt dan ook de leidraad van deze belegging. De aandelen kunnen bovendien verdeeld zijn over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets. Obligaties kunnen zowel staatsobligaties, Inflation Linked -– als bedrijfsobligaties bevatten.

Bij de concrete samenstelling van deze belegging is voor Evi het uitgangspunt dat u als belegger met een zeer hoog risicoprofiel hoge neerwaartse risico’s en een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar aanvaardt. Op lange termijn streeft u naar vermogensgroei.  

Aandelen vormen dan ook het hart van de portefeuille. Die zorgen immers voor  rendement. Met het oog op een stabiel verloop kan voor een kleiner deel ook obligaties worden opgenomen. Het overige gedeelte van de globale portefeuille bestaat uit beursgenoteerd vastgoed en indirecte (via fondsen) investeringen in grondstoffen of edele metalen.

De percentages vermeld in het taartdiagram zijn de neutrale wegingen van een beleggingscategorie.Beste bezoeker,

Om u beter van dienst te zijn, streven wij er steeds naar onze website te verbeteren. Daarom maakt www.evi.be gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden cookies ingesteld op uw  computer wanneer u een webpagina bezoekt (toelichting).