Waarin beleggen?

De verschillende mogelijkheden op een rij

U wil starten met beleggen. Maar waarin gaat u beleggen? Op de financiële markten vindt u uiteenlopende beleggingsproducten. 
De vraag is echter of u ze nodig hebt om uw financiële doelen te halen. Veel beleggingsproducten zijn bedoeld om actief in te spelen op marktkansen.

Wil u vermogen opbouwen om uw doelen op termijn te halen, dan volstaat in veel gevallen een gewone beleggingsportefeuille. Deze bevat aandelen, obligaties, vastgoed en cash. U kan ervoor kiezen in aandelen en obligaties van individuele bedrijven te beleggen.
Een aantrekkelijk alternatief zijn beleggingsfondsen.

Mogelijkheden waarin u kan beleggen

Beleggen in aandelen

Een aandeel is een deel van het eigendom van een onderneming. U krijgt door de u aankoop van een aandeel bepaalde rechten bij een onderneming. Dit recht heeft een bepaalde waarde. Die waarde stijgt als de onderneming meer waard wordt, of als beleggers verwachten dat de onderneming in de toekomst meer waard wordt. Dan stijgt de koers van het aandeel. Het rendement op een aandeel bestaat uit koersrendement; het verschil tussen de prijs bij koop en de prijs bij verkoop. Daarnaast keren veel ondernemingen dividend uit, per aandeel wordt een deel van de winst aan de aandeelhouder uitgekeerd.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een lening uitgegeven door de overheid of door een onderneming. In ruil voor de lening krijgt de houder van de obligatie periodiek een vooraf afgesproken rentepercentage. Aan het einde van de looptijd van de lening krijgt de houder van de obligatie in principe het geleende bedrag terug. Het rendement op een obligatie bestaat uit het koersrendement: de huidige koers en de koers op moment van uitgifte of aankoop. Daarnaast krijgt de obligatiehouder periodieke rentebetalingen gedurende de looptijd.

Beleggen in vastgoed

Vastgoedfondsen zijn fondsen die investeren in onroerende goederen zoals woningen, kantoren of winkels. De belegger in een vastgoedfonds krijgt een aandeel in een mandje met diverse panden.

Het rendement bestaat uit de waardestijging van de panden op termijn. Daarnaast keren veel vastgoedfondsen een deel van de huurinkomsten uit de panden als dividend uit aan de belegger.

Beleggen in cash

Cash is vermogen dat is belegd en wordt aangehouden op een beleggings- of spaarrekening. Ook geldmarktfondsen kunnen voor dit doel worden gebruikt.

U ontvangt een beperkt rendement op deze belegging, vergelijkbaar met de spaarrente

Beleggingsfondsen, een aantrekkelijk alternatief

Een beleggingsfonds belegt het geld van verschillende beleggers in een breed gespreide beleggings-
portefeuille. Die portefeuille kan bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingen in vastgoed bevatten. Of een combinatie van verschillende beleggingen.
Met een beleggingsfonds belegt u eenvoudig en gespreid in bedrijven in een bepaalde regio of sector. Of in een bepaald thema.
Ook zijn er beleggingsfondsen die zijn afgestemd op het maximale risico dat u met uw beleggingen wilt lopen.

 

De beheerder van het fonds kiest binnen een regio, sector of thema voor de aandelen, obligaties of beleggingsfondsen waar hij op termijn de grootste rendementskansen ziet.
Een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen is mede daardoor efficiënt: u bent weinig tijd kwijt aan het beheer van uw beleggingen. De kosten van zo’n portefeuille zijn laag. Door de omvang van het fonds kan de beheerder tegen lage tarieven transacties op de beurs uitvoeren. U betaalt wel een vergoeding voor het beheer.

Spreiding is belangrijk

Spreiding is belangrijk bij het behalen van uw financiële doelen. Met een goed gespreide beleggingsportefeuille kunt u de tussentijdse koersschommelingen van beleggingen beter opvangen.

  • Beleggingscategorieën
  • Regio's
  • Sectoren
  • Beleggingsthema's

U maakt zo slim gebruik van het feit dat beleggingen verschillend reageren op bijvoorbeeld economische en politieke ontwikkelingen. Door spreiding verlaagt u het risico van uw portefeuille zonder dat dit ten koste van het rendement hoeft te gaan. Een goede spreiding zorgt in de regel voor een stabieler verloop van de waarde van uw beleggingen.

Is een portefeuille niet evenwichtig opgebouwd, dan is het risico groot dat het rendement van de portefeuille wordt bepaald door het rendement van één aandeel of obligatie Het rendement wordt dan zeer onvoorspelbaar.

Een voorbeeld

Belegt u in de aandelen of obligaties van onderneming A, dan bent u afhankelijk van de prestaties van deze onderneming. Wordt A getroffen door een prijsverhoging van de belangrijkste grondstof of een grote fraudezaak dan kan de koers dalen en daarmee de waarde van uw belegging. Door te spreiden over diverse beleggingen beperkt u het risico dat het juist met uw gekocht aandeel of obligatie slecht gaat. Dit noemen we het specifieke risico.